ACTUALIDADE
Actualidade doutros anos
Os Rogos e Preguntas de ICdR para o Pleno de hoxe
Autor: Independentes de Caldas de Reis - ICdR    //    Data: 27-07-2017

PREGUNTAS PARA O PLENO DO 27/07/2017

1.       ¿Cando pensa Vostede asumir responsabilidades pola contratación irregular, con todos os informes negativos de Intervención e Secretaria de persoal no Concello baixo a figura ilegal e irregular de réximen de prestación de servizos que está levando a que neste momento existan tres reclamacións xudiciais contra o Concello, escomenzou o arquitecto mun...

Esixencia o Sergas milloras nos servizos do PAC
Autor: Independentes de Caldas de Reis ICdR    //    Data: 14-07-2017

NOTA DE PRENSA

Esiximos o Sergas a millora dos servicios do PAC

 Dende os Independentes queremos dar traslado a prensa da nosa esixencia de milloras nos servizos médicos prestados no PAC de Caldas de Reis, posto que moit@s veciñ@s veñen de darnos traslado do evidente empeoramento na atención que reciben, e non precisamente pola actitude d@s profesionais que alí traballan, que o fan a enteira satisfacci&oacut...

Os rogos e preguntas de ICdR do Pleno Ordinario do 29/6/2017
Autor: Independentes de Caldas de Reis ICdR    //    Data: 30-06-2017

PREGUNTAS PARA O PLENO DO 29/06/2017

1.     ¿Cando pensa Vostede que @s veciñ@s do noso Pobo poderán solicitar as axudas para a rehabilitación de vivendas incluídas no ARI dentro do programa que aprobou este Pleno? ¿Cómo é posible que se aprobé neste Pleno e non se asine o convenio ca Xunta de Galicia e se realizan o resto de xestións administrativas que permitir&aac...

Outro exemplo da nefasta xestión deste equipo de goberno
Autor: Independentes de Caldas de Reis ICdR    //    Data: 13-06-2017

Dende os Independentes queremos denunciar que este equipo de goberno, despois de subir os impostos e tasas muncipais nos anos precedentes, agora somete a unha presión inxustificada, especialmente cando moit@s caldenses aínda sofren os serveros efectos da crise, a tod@s @s veciñ@s o pasar o cobro na mesma semán, dous recibos da recollida do lixo, un correspondente o segundo semestre de 2016 e o outro relativo o primeiro semestre de 2017.

Che...

Rogos e preguntas para do Pleno do 25-05-2017
Autor: Independentes de Caldas de Reis ICdR    //    Data: 25-05-2017

 

ROGOS E PREGUNTAS DE ICdR.

-          Solicita unha copia do informe de fiscalización dos parques infantís.

-          Por que razón se puxeron a cobro os recibo de lixo por adiantado?

Responde o sr. Alcalde que descoñece a causa, acábase de enterar. Non hai motivo que o xustifique, e a iniciativa corresponde unica...

 
Páginas:  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28