ACTUALIDADE
Actualidade doutros anos
Os Rogos e Preguntas de ICdR para o Pleno de hoxe
Autor: Independentes de Caldas de Reis - ICdR    //    Data: 26-10-2017

PREGUNTAS PARA O PLENO DO 26/10/2017

  1.  Recientemente tivemos coñecemento da Sentencia dictada polo Xuzgado do Social Nº4 de Pontevedra 2013/2017 na cal se condena o noso Concello (xa é segunda sentencia negativo logo da do arquitecto), absolvendo os de Portas e Barro, pola relación contractual irregular ca psicóloga do CIM, que foi a demandante?. A Sentencia é demoledora contra o noso C...
Os Rogos e Preguntas de ICdR para o Pleno de hoxe
Autor: Independentes de Caldas de Reis - ICdR    //    Data: 28-09-2017

 

PREGUNTAS PARA O PLENO DO 28/09/2017

1.       ¿Cómo se atopan a día de hoxe as xestións realizadas por Vostede en relación cos terreos para o futuro Centro de Saúde? ¿Non considera Vostede oportuno abrir un procedimento público de recepción de ofertas de terreos, para que sexa o procedemento transparente, e logo puntuar no Concello cada oferta en función de...

Os Rogos e Preguntas de ICdR para o Pleno de hoxe
Autor: Independentes de Caldas de Reis - ICdR    //    Data: 27-07-2017

PREGUNTAS PARA O PLENO DO 27/07/2017

1.       ¿Cando pensa Vostede asumir responsabilidades pola contratación irregular, con todos os informes negativos de Intervención e Secretaria de persoal no Concello baixo a figura ilegal e irregular de réximen de prestación de servizos que está levando a que neste momento existan tres reclamacións xudiciais contra o Concello, escomenzou o arquitecto mun...

Esixencia o Sergas milloras nos servizos do PAC
Autor: Independentes de Caldas de Reis ICdR    //    Data: 14-07-2017

NOTA DE PRENSA

Esiximos o Sergas a millora dos servicios do PAC

 Dende os Independentes queremos dar traslado a prensa da nosa esixencia de milloras nos servizos médicos prestados no PAC de Caldas de Reis, posto que moit@s veciñ@s veñen de darnos traslado do evidente empeoramento na atención que reciben, e non precisamente pola actitude d@s profesionais que alí traballan, que o fan a enteira satisfacci&oacut...

Os rogos e preguntas de ICdR do Pleno Ordinario do 29/6/2017
Autor: Independentes de Caldas de Reis ICdR    //    Data: 30-06-2017

PREGUNTAS PARA O PLENO DO 29/06/2017

1.     ¿Cando pensa Vostede que @s veciñ@s do noso Pobo poderán solicitar as axudas para a rehabilitación de vivendas incluídas no ARI dentro do programa que aprobou este Pleno? ¿Cómo é posible que se aprobé neste Pleno e non se asine o convenio ca Xunta de Galicia e se realizan o resto de xestións administrativas que permitir&aac...

Páginas:  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28